Hot Shot taas stuudios

Hot Shot lükkas kaabud kuklasse ja hakkas järgmist singlit konserveerima. Hoiame kursis! Seni kuulake, mida netist leiate ja tellige meid raadiotest ning kutsuge pidudele tantsukintsust kihelust välja hüpitama! Jiiha!